Nazywam się Monika Pilarska.
Jestem psychologiem i psychoterapeutą, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracuję w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jestem absolwentką 4- letniego podyplomowego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończyłam ponadto wiele kursów z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii, w tym:
-1 rok Kursu Psychoterapii, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Dr J. Babińskiego w Krakowie oraz Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Babińskiego.

Szkolenia organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie:
- szkolenie w diagnozie klinicznej wg DSM-IV TR
- szkolenie z integratywnej psychoterapii zaburzeń lękowych
- szkolenie z integratywnej psychoterapii zaburzeń depresyjnych
- szkolenie w zakresie integratywnej psychoterapii krótkoterminowej
- szkolenie w hipnozie klinicznej
- szkolenie z pracy z ciałem i somatoterapii
- szkolenie z terapii par i terapii zaburzeń jedzenia.
         Nadal pozostaję w szkoleniu certyfikacyjnym dla psychoterapeutów, pracuję pod superwizją u certyfikowanych psychoterapeutów.