Czasem na początku nie jest jasne, jaki rodzaj pomocy z mojej strony jest potrzebny ani też to, czy na pewno jestem właściwą osobą, która może pomóc (czasem właściwszą osobą będzie np. neurolog, psychiatra lub internista). Aby to stwierdzić, na samym początku zapraszam na konsultację. Służy ona osobom, które chcą przyjrzeć się swojej sytuacji, poznać i zrozumieć przyczynę swoich problemów. Spotkanie to służy również psychoterapeucie w postawieniu wstępnych hipotez co do natury zgłaszanego problemu, w celu zaproponowania najlepszego rodzaju pomocy i kierunku dalszej pracy. Kierunkiem tym może być psychoterapia indywidualna, małżeńska lub rodzinna.

- psychoterapia indywidualna może mieć charakter terapii krótkoterminowej (kilka- kilkanaście sesji), jeśli pracujemy nad konkretnymi problemami lub terapii długoterminowej (rok i dłużej), jeśli praca zmierza ku głębszej zmianie funkcjonowania pacjenta i boryka się on z poważniejszymi problemami. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut. Cena konsultacji i psychoterapii indywidualnej – 70 złotych. Studenci – 60 złotych.

- psychoterapia par - w sesji biorą udział oboje małżonkowie/partnerzy. Celem terapii jest praca nad relacją pary – poprawa jej funkcjonowania, a czasem, gdy okaże się to niemożliwe, pomoc w dobrym rozstaniu się. Spotkania trwają zwykle 90 minut i odbywają się raz w tygodniu. Cena sesji psychoterapii małżeńskiej – 110 złotych.

- psychoterapia rodzinna – poprzedzona konsultacją, w której biorą udział dzieci (najczęściej to ich dotyczy zgłaszany problem). Po ustaleniu, w czym tkwi problem rodziny i w jaki sposób można jej pomóc, zaczyna się właściwa psychoterapia. Sesje terapeutyczne następnie odbywają się bez udziału dzieci i trwają 90 minut. Cena sesji psychoterapii rodzinnej – 110 złotych.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny
.