Pracuję w modalności MetaSystemowej Psychoterapii Integratywnej. Element integratywny polega na tym, że mogę swobodnie dostosowywać środki i metody pracy do pacjenta, korzystając z tego, co najlepszego wniosły do psychoterapii takie nurty jak: psychoterapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, systemowa, gestalt, humanistyczna, hellingerowska, poznawczo- behawioralna i in.

         W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jestem członkiem oraz European Association For Psychotherapy.