Czym jest psychoterapia

Psychoterapia jest szczególnym rodzajem rozmowy, innym niż rozmowa towarzyska. Podczas tej rozmowy nawiązuje się szczególna relacja między terapeutą a pacjentem, która pozwala pacjentowi bezpiecznie poznawać, lepiej rozumieć i akceptować samego siebie. Terapeuta nie robi czegoś za pacjeta, nie udziela także rad. Towarzyszy za to pacjentowi we wszystkim, co ten przyniesie ze sobą trudnego. Dzięki temu pacjent może rozwijać swoje własne możliwości radzenia sobie, uczyć się nowych dróg prowadzących do poprawy i zmiany. Terapeuta może korzystać z różnych metod i technik terapeutycznych, ale nie są one najważniejsze. Tym, co najbardziej uzdrawia jest RELACJA. Właściwa psychoterapia powinna trwać możliwie najkrócej.

Psychoterapia jest samodzielną dziedziną naukową i uznaną metodą leczenia, posiadającą bardzo wysoką, udowodnioną naukowo skuteczność w leczeniu zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości i innych zaburzeń psychicznych. Nie daje ona skutów ubocznych i obniża prawdopodobieństwo nawrotu objawów. To co jednak najważniejsze –  psychoterapia wzmacnia wiarę pacjenta w siebie i swoje możliwości.