Oferta i cennik

Jedno lub kilka spotkań wstępnych. Konsultacja pozwala pacjentowi wstępnie przyjrzeć się swojej sytuacji a terapeucie poznać kłopot i zaproponować możliwie najlepszą formę pomocy (czasem będzie to psychoterapia, a czasem właściwsza będzie pomoc innego specjalisty, np. psychiatry lub neurologa). Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii.

Konsultacja trwa 50 minut, jej koszt to 140 złotych.

Nastawiona na rozwiązanie konkretnego problemu lub przezwyciężenie kryzysu (kilka- kilkanaście sesji).

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają do 50 minut. Koszt – 140 złotych.

proponowana forma terapii jeśli mamy do czynienia z poważniejszymi problemami (wynikającymi np. z zaburzeń osobowości); praca ma zmierzać do zmiany funkcjonowania i służyć głębszemu poznaniu siebie (czas trwania zwykle rok i dłużej).

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają do 50 minut. Koszt – 140 złotych.